WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Orońsko
 MENU PODMIOTOWE
■ 
Statut
■ 
Herb i flaga
■ 
Strategia Gminy
■ 
Urząd Gminy - kontakt
■ 
Rada Gminy
■ 
Jednostki organizacyjne
■ 
Jednostki pomocnicze
■ 
Oświadczenia majątkowe
■ 
GOPS
 MENU PRZEDMIOTOWE
■ 
Ogłoszenia / Aktualności
■ 
Obwieszczenia / Zawiadomienia
■ 
Budżet
■ 
Uchwały
■ 
Protokoły z sesji
■ 
Protokoły z Komisji
■ 
Podatki i opłaty
■ 
Projekty
■ 
Ochrona środowiska
■ 
Zarządzenia
■ 
Wybory i referenda
■ 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
■ 
Informacje nieudostępnione
■ 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
■ 
Zawiadomienia o wyborze oferty
 Zamówienia Publiczne
■ 
ogłoszone
■ 
rozstrzygnięte
■ 
unieważnione
■ 
archiwum
 Inne Informacje
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP
Zamówienia publiczne - archiwum
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska
data: 2015-07-21
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Zakup energii elektrycznej
data: 2014-12-29
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400.000 zł
data: 2014-11-26
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa infrastruktury oświetleniowej przy istniejącym boisku gminnym w Orońsku
data: 2014-08-11
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrut
data: 2014-07-25
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Orońsko w latach 2014-2018
data: 2014-07-01
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Dostawa kruszywa drogowego
data: 2014-06-23
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Łaziskach
data: 2014-05-09
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa infrastruktury sportowej przy istniejącym boisku gminnym w Orońsku
data: 2014-04-16
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Zakup energii elektrycznej
data: 2013-12-30
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Dostawa gazu propan.
data: 2013-11-04
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 468 000 zł.
data: 2013-08-23
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Dostawa kruszywa drogowego
data: 2013-07-19
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Orońsku - część 2
data: 2013-03-01
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Sprzedaż energii elektrycznej
data: 2012-12-31
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrut
data: 2012-11-06
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 870 000 zł
data: 2012-09-25
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 870 000 zł
data: 2012-05-16
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Nieruchomość lokalowa w miejscowości Chronów – Kolonia
data: 2012-04-03
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze nr 100 w Orońsku
data: 2012-03-15
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wałsnowie
data: 2012-03-13
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Zakup energii elektrycznej
data: 2011-12-15
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Dostawa gazu płynnego propan na sezon grzewczy 2011/2012
data: 2011-12-07
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 871 000 zł
data: 2011-11-02
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 871 000 zł
data: 2011-10-03
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Orońsku etap I - zadanie 1
data: 2011-08-09
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wałsnów
data: 2011-07-13
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
data: 2011-06-15
jednostka organizacyjna: (Kaczor Dariusz)
"Przebudowa ciągów pieszych w Łaziskach"
data: 2011-03-24
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Pirewszy przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w Orońsku"
data: 2011-02-04
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Dostawę oleju napędowego ON"
data: 2011-01-21
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 648 000 zł"
data: 2010-11-18
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Zakup energii elektrycznej"
data: 2010-10-07
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska, odc. 470,07m"
data: 2010-08-19
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej relacji Ciepła-Bąków, odcinek L=998,16m"
data: 2010-08-18
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W w miejscowości Helenów L=734,53m"
data: 2010-07-27
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chronówek odc. L=767,41m"
data: 2010-07-07
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krogulcza Mokra odc. L=473,07m"
data: 2010-06-30
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Guzów-Kolonia (zadanie II), L=851,16 m"
data: 2010-06-11
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Orońsku"
data: 2010-06-09
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Dostawę oleju napędowego ON"
data: 2010-05-11
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa sieci wodociągowej z przylączami w m. Orońsko ul. Witosa - Guzów"
data: 2010-05-11
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego"
data: 2009-10-14
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepła"
data: 2009-09-24
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Krogulcza Sucha"
data: 2009-08-21
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"
data: 2009-08-19
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa chodników w miejscowościach: Orońsko i Łaziska"
data: 2009-07-23
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Zagospodarowanie centrum Orońska - budowa boiska, parkingu, chodników"
data: 2009-07-17
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowę drogi gminnej w m. Tomaszów, gm. Orońsko - Ruda Wielka, gm. Wierzbica"
data: 2009-07-16
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w m. Orońsko, ul. Rzeczna"
data: 2009-07-14
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w m. Chronów - Kolonia Dolna"
data: 2009-07-14
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych w Chronowie"
data: 2008-12-03
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Topolowej w Orońsku"
data: 2008-08-21
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul.Starowiejskiej w Orońsku"
data: 2008-07-28
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie"
data: 2008-07-02
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Budowa Drogi gminnej w miejscowości Chronówek"
data: 2008-06-25
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orońsko, ul. Górna"
data: 2008-04-24
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
Budowa drogi gminnej w miejscowości Śniadków - II etap
data: 2007-08-08
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałsnów
data: 2007-07-25
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
Przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Śniadków - II etap
data: 2007-07-23
jednostka organizacyjna: (Drabik Joanna)
Liczba odsłon: [590048]